เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

Travel License : 11/07206

หน้าแรก

/

ทัวร์นิวซีแลนด์

/

ทัวร์นิวซีแลนด์ NEW ZEALAND GRAND TOUR New Year 2025 9วัน 7คืน (SQ)

ทัวร์นิวซีแลนด์ NEW ZEALAND GRAND TOUR New Year 2025 9วัน 7คืน (SQ)

ทัวร์นิวซีแลนด์ NEW ZEALAND GRAND TOUR New Year 2025 9วัน 7คืน (SQ)

เที่ยวนิวซีแลนด์ NEW ZEALAND GRAND TOUR New Year 2025 9วัน 7คืน อ็อคแลนด์ หมู่ป่านฮอบบิต ศูนย์วัฒนธรรมเมารี่ Paraside Valley Springs ถ้ำหนอนเรืองแสง สกายทาวเวอร์ แอร์โรทาวน์ ควีนส์ทาวน์ ช้อปปิ้ง ไร่ไวน์ สกายไลน์ (นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขา+ลูจ 3 รอบ ) มิลฟอร์ดซาวน์

รหัสทัวร์

NZ_SQ00009

ประเทศ

นิวซีแลนด์

กำหนดการเดินทาง

26 ธ.ค. 67 - 01 ม.ค. 68

จำนวนวัน

9วัน 7คืน

ราคาเริ่มต้น

209,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Singapore Airlines

ธ.ค. 67

209,900฿

26-01ม.ค.

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

26 ธ.ค. 67 - 01 ม.ค. 68

209,900

175,900

165,900

33,900

-

159,900

15

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิฯ)- สิงคโปร์ - อ็อคแลนด์

Day : 2

อ็อคแลนด์-ชมเมือง – เม้าท์อีเดน

Day : 3

อ็อคแลนด์ – หมู่บ้านฮอบบิต-ถ้ำศูนย์วัฒนธรรมเมารีเทปูย่า

Day : 4

โรโตรัว – Paraside Valley Springs – ถ้ำหนอนเรืองแสง – อ็อคแลนด์ -สกายทาวเวอร์

Day : 5

อ็อคแลนด์ (บินภายใน) – สนามบินควีนส์ทาวน์ - แอร์โรทาวน์ –ควีนทาวน์ – ช้อปปิ้ง

Day : 6

OPTIONAL TOUR - ไร่ไวน์ – ควีนส์ทาวน์ – สกายไลน์ (นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขา+ลูจ 3 รอบ

Day : 7

ควีนส์ทาวน์ – มิลฟอร์ดซาวน์ – ควีนส์ทาวน์

Day : 8

ควีนทาวน์ - ครอมเวลล์ – ร้านผลไม้ Mrs.jones – เทคาโป – ไคร้สท์เชิร์ต

Day : 9

ไคร้สท์เชิร์ต – สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 17 ครั้ง