เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

Travel License : 11/07206

หน้าแรก

/

ทัวร์จีน

/

ทัวร์จีน หนีห่าว เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ต๋ากู่ปิงชวน 6วัน 5คืน (SL)

ทัวร์จีน หนีห่าว เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ต๋ากู่ปิงชวน 6วัน 5คืน (SL)

ทัวร์จีน หนีห่าว เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ต๋ากู่ปิงชวน 6วัน 5คืน (SL)

เที่ยวจีน หนีห่าว เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ต๋ากู่ปิงชวน 6วัน 5คืน มหัศจรรย์ความงาม อุทยานจิ่วจ้ายโกว (รวมรถเหมาเที่ยวอุทยานเต็มวัน) ชม อุทยานหวงหลง อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซีย หรือ ต๋ากู่ปิงชวน เมืองเก่าซงพาน ชมหมีแพนด้า ถนนคนเดินจินหลี่ แพนด้ายักษ์ปีนตึก

รหัสทัวร์

CN_SL00051

ประเทศ

จีน

กำหนดการเดินทาง

19 ต.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

จำนวนวัน

6วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

25,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Thai Lion Air

ต.ค. 67

32,999฿

19-24

32,999฿

24-29

พ.ย. 67

29,999฿

12-17

29,999฿

30-05ธ.ค.

ธ.ค. 67

29,999฿

03-08

29,999฿

05-10

28,999฿

10-15

25,999฿

18-23

28,999฿

21-26

29,999฿

26-31

32,999฿

28-02ม.ค.

32,999฿

31-05ม.ค.

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

19 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67

32,999

-

-

7,900

7,000

-

30

24 ต.ค. 67 - 29 ต.ค. 67

32,999

-

-

7,900

7,000

-

30

12 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67

29,999

-

-

5,900

7,000

-

30

30 พ.ย. 67 - 05 ธ.ค. 67

29,999

-

-

5,900

7,000

-

30

03 ธ.ค. 67 - 08 ธ.ค. 67

29,999

-

-

5,900

7,000

-

30

05 ธ.ค. 67 - 10 ธ.ค. 67

29,999

-

-

5,900

7,000

-

30

10 ธ.ค. 67 - 15 ธ.ค. 67

28,999

-

-

5,900

7,000

-

30

18 ธ.ค. 67 - 23 ธ.ค. 67

25,999

-

-

5,900

7,000

-

30

21 ธ.ค. 67 - 26 ธ.ค. 67

28,999

-

-

5,900

7,000

-

30

26 ธ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

29,999

-

-

5,900

7,000

-

30

28 ธ.ค. 67 - 02 ม.ค. 68

32,999

-

-

7,900

7,000

-

30

31 ธ.ค. 67 - 05 ม.ค. 68

32,999

-

-

7,900

7,000

-

30

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินดอนเมือง - สนามบินเฉิงตู - เข้าโรงแรม

Day : 2

เฉิงตู - ตูเจียงเยี่ยน ชมหมีแพนด้า – เม่าเสี้ยน - ทะเลสาบเตี๋ยซี - เมืองเก่าซงพาน - จิ่วจ้ายโกว

Day : 3

อุทยานจิ่วจ้ายโกว (รถบัสส่วนตัวเฉพาะกรุ๊ป เที่ยวครบทุกจุดไฮไลท์ - เต็มวัน)

Day : 4

อุทยานแห่งชาติหวงหลง (รวมกระเช้า ขึ้น-ลง) - เมืองเฮ่อสุ่ย

Day : 5

นั่งกระเช้าชม อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะกลาร์เซียต๋ากู่ปิงชวน (รวมกระเช้า ขึ้น-ลงแล้ว) - เฉิงตู

Day : 6

เฉิงตู - ถนนจินหลี่ – วัดต้าฉือ - หมีแพนด้ายักษ์ ไท่กู๋หลี ถนนซุนซีลู่ - สนามบินเฉิงตู – สนามบินดอนเมือง

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 13 ครั้ง